Styret

Medlemskontingent for 2019 kr. 150,- kan betales inn på kontonr: 1800 60 10772

Betal gjerne med VIPPS til nr. 516789 (merkes "Medlemskontigent 2019"). Fint om du oppgir e-postadresse ved betaling.

Kontaktperson til velforeningen er styreleder Oddvar Dufseth: Tlf: 930 67 868 eller e-post: oddvar.dufseth@bbnett.no

Webmaster: Henriette Bøe Kildahl / e-post: henriette_kildahl@hotmail.com

 

 

 

Oddvar Dufseth

Leder

930 67 862

oddvar.dufseth@bbnett.no

Solveig Fredriksen Aasen

Nestleder

959 14 613

solveig.aasen@inn.no

Hanne-Grethe Sæhlie

Kasserer

906 25 014

hanne-grethe.sahlie@bbnet.no

Tove M. Rosenberg

Sekretær

911 18 323

tmrg@online.no

Henriette Bøe Kildahl

Webmaster

414 31 990

Henriette_Kildahl@hotmail.com

Kjell Ivar Knutsen

Styremedlem

416 30 274

kji-kn@online.no