Pågående saker

Medlemskontingent for 2019 kr. 150,- kan betales inn på kontonr: 1800 60 10772

Betal gjerne med VIPPS til nr. 516789 (merkes "Medlemskontigent 2019"). Fint om du oppgir e-postadresse ved betaling.

Kontaktperson til velforeningen er styreleder Oddvar Dufseth: Tlf: 930 67 868 eller e-post: oddvar.dufseth@bbnett.no

Webmaster: Henriette Bøe Kildahl / e-post: henriette_kildahl@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

Pågående saker:

 

 

  • Hele året: Følge med på kommunale planer og veisaker.

 

 

  • Bygging av grill/bålplass framfor gapahuken på Kirkebyenga. Videre utvikling av fotballøkka/skøytebanen og sette opp fugleredehuske.

 

 

  • Videre utvikling av Dufsetbakken med gapahuken.

 

 

  • Påbegynne planleggingen av lekeplassen i det nye boligfeltet på Skjeset og utvikle aktiviteter og sosiale møteplasser i tilknytning til Lierbergen Aktivitetspark.